TUIS | BIOGRAFIE | OPTREDES | MUSIEK | KONTAK facebook you tube


VOORWAARDES BY GEBRUIK VAN HIERDIE WEBBLADPrivaatheid
Ons hier by janniedutoit.com respekteer u privaatheid. Waar ons vir u kontak inligting vra is dit om aan u 'n diens te lewer. Ons gebruik nie u inligting vir enige ander redes nie. Ons verkoop of versprei ook nie u inligting aan ander instansies nie.

© Kopiereg
Kopiereg op die ontwerp en inhoud van hierdie webtuiste behoort aan janniedutoit.com Geen inligting mag gekopieer of gebruik word op enige wyse sonder ons vooraf skriftelike toestemming nie. Kopiereg op fotos en afbeeldings word ook gehou deur janniedutoit.com (tensy anders vermeld) en mag nie gebruik word sonder ons vooraf skriftelike toestemming nie.

Vrywaring
Hierdie webblad word gepubliseer om inligting aan u te voorsien. Sover moontlik was die inligting korrek ten tye van die publikasie hiervan maar dit kan verander sonder vooraf kennisgewing. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige verlies of skade wat volg op die gebruik, of onvermoë om te gebruik, van enige inligting geplaas op hierdie webblad nie. Ons stel voor dat u inligting verifieer voor gebruik.

Veranderinge
janniedutoit.com, sy eienaars en/of hul agente behou die reg om te enige tyd veranderinge te maak aan hierdie webblad sonder vooraf kennisgewing.

Toepaslike wetgewing
Hierdie webblad is geskep, word onderhou en word beheer in die Republiek van Suid Afrika. As sulks is die wette van die Republiek van Suid Afrika en die jurisdiksie van Suid Afrikaanse howe van toepassing by die gebruik van hierdie webblad, of die onvermoë om dit te gebruik.tuisblad  |  biografie  |  optredes  |  musiek  |  kontak  |  voorwaardes