terme en voorwaardes

Voorwaardes vir gebruik van hierdie webblad

Hierdie ooreenkoms bevat belangrike kontraktuele regte, obligasies en voorwaardes tussen u, die gebruiker en janniedutoit.com. U aanvaarding van die terme van hierdie ooreenkoms word verlang voordat hierdie webtuiste gebruik word. Waar die term "janniedutoit.com" in hierdie ooreenkoms gebruik word, word verstaan dat dit die domain, die webblad, asook enige sub-domains insluit wat verband hou met janniedutoit.com.

GEBRUIK
Enige gebruiker sal wanneer hy hierdie webblad gebruik, vir watter rede ookal, hom aan hierdie voorwaardes onderwerp en dit so aanvaar. Die janniedutoit.com webblad is ontwikkel met die uitsuitlike doel om inligting aan te bied. Niks in die janniedutoit.com webblad moet beskou word as enigiets anders as 'n bron van inligting nie.

As 'n reel sal janniedutoit.com nie enige offensiewe inligting publiseer nie. Ons kan egter nie waarborg dat al die inligting wat ons of ander partye, of webtuistes van ander partye waarna in hierdie webblad verwys word, te alle tye vry van offensiewe inligting sal wees en sensitiewe gebruikers mag afronteer nie. Gebruikers, deur die webblad te gebruik, vrywaar janniedutoit.com, sy eienaars, agente en werknemers van enige eise van watter aard ookal.

As gebruiker onderneem en aanvaar u dat u hierdie webblad op eie risiko gebruik. Terwyl janniedutoit.com alle redelike voorsorg getref het om te verseker dat die webblad vry is van virusse van watter aard ookal, kan daar en word daar geen waarborge voorsien tot dien effek nie.

INTILEKTUELE EIENDOM REGTE EN LISENSIE
Alle inhoud van hierdie webblad, insluitende, maar nie beperk tot die inhoud, data, afbeeldings, sagteware, kopie, grafiese uitbeeldings, databasis, uitleg en ontwerp is die eiendom van janniedutoit.com en word gevolglik beskerm deur plaaslike en internasionale reg. Alle regte wat nie spesifiek toegestaan word nie word voorbehou. Die intelektuele regte ten opsige van alle inhoud, inligting en dienste behoort aan janniedutoit.com en geen reg word aan die gebruiker oorgedra nie. Die inhoud van hierdie webblad, insluitende, maar nie beperk tot die inhoud, data, afbeeldings, sagteware, kopie, grafiese uitbeeldings, databasis, uitleg en ontwerp mag gebruik word deur die gebruiker, maar slegs nadat skriftelike toestemming daartoe gegee is.

Handelsmerke en of Geregistreerde name en ontwerpe van ander partye wat op hierdie webblad mag verskyn is steeds die eiendom van die regmatige eienaars.

VERANDERINGE AAN HIERDIE WEBBLAD
janniedutoit.com behou die reg voor om te enige tyd inligting in hierdie webblad te verander, verbeter, aan te pas en of te verwyder sonder enige vooraf kennisgewing.

SKAKELS NA HIERDIE WEBBLAD
Skakels na hierdie webblad deur enige persoon, besigheid of instansie word verwelkom maar slegs met die skriftelike toestemming van janniedutoit.com

Beleid met betrekking tot Privaatheid

Ons hier by janniedutoit.com, respekteer u privaatheid.

Sou ons persoonlike inligting van u vra, gebruik ons sodanige inligting slegs ten opsigte van die spesifieke versoek en vir geen ander rede nie.

Ons sal slegs u persoonlike besonderhede aan ander bekend maak met u toestemming, of waar ons verplig word deur regsprosesse.

Beleid met betrekking tot 'Cookies'

janniedutoit.com maak gebruik van 'cookies' maar slegs daardie wat noodsaaklik is om die webblad te laat funksioneer

janniedutoit.com maak nie gebruik van tegnologie soos die wat bekend staan as 'web beacons' of 'advertising identifiers' om inligting van u te bekom nie.

Lees ook die volgende ...

Kontak Jannie

Jannie kan hier gekontak word:

+27 72 460 5568

+27 72 460 5568

+27 82 410 4046

Volg Jannie
Belangrike skakels
thewebman.co.za